en
Individual entrepreneur Siia Volodymyrivna Didenko
Tax Number (EDRPOU-code): 3487205042
Registered Office:
Cheska str. 6, 3
Pecherskyi district
Kyiv, 01042
Ukraine
info@smartfashionservice.com
+380670119691
Trademark registration number: 297055
© 2021 Smart Fashion Service

Company Info

ua
ФОП Діденко Сія володимирівна
ЄДРПОУ: 3487205042
Зареєстровано:
вул. Чеська 6, 3
Київ, 01042
Україна
info@smartfashionservice.com
+380670119691
Реєстраційний номер ТМ: 297055
© 2021 Smart Fashion Service
ua
Smart Fashion Service підтримує конфіденційність, цілісність і безпеку закритої особистої інформації своїх користувачів . Загалом, ви можете отримати доступ і переглядати Веб-сайт без надання Особистих даних. Однак можуть бути випадки, коли вас можуть попросити свідомо та добровільно надати деякі Персональні дані, щоб ви могли брати участь у послугах, діяльності чи функціях веб-сайту. З метою використання цих розділів або функцій веб-сайту ви зобов’язуєтеся прочитати відповідну політику конфіденційності, яка виражає, за запитом, вашу згоду на обробку ваших персональних даних і ви погоджуєтеся надавати правдиву, точну, актуальну та повну інформацію.

Персональні дані обробляються Smart Fashion Service і за жодних обставин не можуть передаватись невідомим особам.
Ви можете в будь-який момент скористатися своїми правами відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, включаючи право отримати підтвердження існування ваших персональних даних у Контролера даних, а також знати їх джерело та отримати їх інтеграцію, оновлення, виправлення, скасування , анонімізації, блокування за порушення законодавства або заперечувати проти їх обробки на законних підставах, а також відкликати згоду на обробку, написавши на адресу: info@smartfashionservice.com.

Cookies

Файли cookies використовуються на Веб-сайті, щоб забезпечити його ефективне функціонування та покращити наш сервіс, у тому числі шляхом надсилання онлайн-рекламних повідомлень відповідно до вподобань користувача.

en
Smart Fashion Service maintain the confidentiality, integrity and security of its users’ non-public, personally identifiable information (collectively “Personal Data”). In general, you can access and browse the Website without providing Personal Data. However, there may be times when you may be requested to knowingly and willingly provide some Personal Data, so that you may participate in the Website’s services, activities or features. For the purpose of using these Website sections or function, you undertake to read the relevant privacy policy expressing, when requested, your consent to the processing of your personal data and you agree to provide true, accurate, current and complete information.

Personal Data is processed by Smart Fashion Service ant it shall not be disseminated to unknown persons under any circumstances.
You may at any moment exercise your rights pursuant to applicable laws on personal data protection including the right to obtain confirmation about the existence of your personal data at the Data Controller, and to know their source and to obtain their integration, updating, rectification, cancellation, anonymization, blocking for law infringement or to object to their processing on legitimate grounds, as well as revoke your consent to processing by writing to: info@smartfashionservice.com.

Cookies

Cookies are used in the Website to ensure that it functions efficiently and to improve our service, including by the sending of online advertising messages in accordance with user preferences.

Privacy /

Приватність